Ka Skjer-logo
Ka Skjer-logo
NORSK FRUKT- OG LAKSEFEST
på Hjelmeland, 6.-8. september
Se: https://www.fruktoglaks.com